RRP | Works

Musculus, Wolfgang:
Praefatio in epistolam apostoli Pauli ad Romanos (Basel 1600)
Musculus, Wolfgang:
Praefatio de argumento epistolae prioris ad Corinthios (Basel 1566)
Musculus, Wolfgang:
Hypothesis posterioris epistolae Pauli ad Corinthios (Basel 1566)